Isabelle5 - sexcam
Isabelle5

Profile

 • Age : 35
 • Sexual preference : Bisexual
 • Region : United Kingdom
 • Private show : 5 cd/min
 • VIP Show : 15 cd/min (Voyeur : 8 cd/min)
 • Videos : 5 cd/min

Description

 • Description : Diolch am wirio fy mhroffil, dwi'n Isabella, ac rwy'n hoffi cael fy alw'n Bella am ychydig. Rwy'n syfrdaniad sengl hyfryd o'r DU "Cymru". I meddu ar acen cymysg rhywiol meddal y byddwch chi ond yn caru.Rydw i bellach yn byw yn Sbaen gyda'm plant a dwi'n ferch go iawn drws nesaf. Rwy'n hoffi ac yn hwyl ac rwy'n siwr y byddwch chi'n dod yn gaeth i mi y mwyaf o amser rydych chi'n ei wario gyda mi.Thanks for checking my profile, I'm Isabella, and I like to be called Bella for short. I'm a single, fun loving milf from the UK "Wales" I have a soft sexy welsh accent that you will just love. I now live in Spain with my children and I'm your real girl next door. I'm chatty and fun and I'm sure you will become addicted to me the more time you spend with me.Gracias por ver mi perfil, soy Isabella, y me gusta que me llamen Bella. Soy una MILF soltera y diverida del Reino Unido "Wales".Tengo un suave acento galés sexy que te encantará. Ahora vivo en Espana con mis hijos y soy tu verdadera chica de al lado.Soy conversador y divertido, y estoy seguro de que te volverás adicto a mí cuanto más tiempo pases conmigo.
 • Online : Byddaf ar-lein bob dydd ac mor aml ag y gallaf, ond gyda chael pedwar o blant mae yna adegau byddaf i fod yn offline oherwydd fy nyletswyddau mam. Byddaf ar-lein bob dydd o 9.30am ymlaen.I will be online everyday and as often as I can, but with having four children there is times I will be offline due to my mummy duties. I will be on line everyday from 9.30am onwards.Estare en linea todos los dias y con la frecuencia que pueda, pero con tener cuatro hijos es posible que este desconectado debido a mis obligaciones con la mama. Estare en linea todos los dias de 9.30 a. M
 • I love : Rwyf wrth fy modd a dyn amlwg sy'n cymryd rheolaeth ac yn gadael i mi ymyrryd pan fyddaf yn teimlo'r angen hefyd. Rwyf hefyd wrth fy modd a dyn a fydd yn fy parchu ym mhob ffordd bosibl. I love a dominant man that takes control and lets me intervene when I feel the need too. I also love a man that will respect me in every single way possible.Amo a un hombre dominante que toma el control y me permite intervenir cuando siento la necesidad tambien. Tambien amo a un hombre que me respetara de todas las maneras posibles.
 • I don't love : Yr wyf yn wraig barchus gyda moesau, ni fyddaf yn siarad nac yn amau bod plant neu anifeiliaid yn unrhyw ffordd bosibl.I am a respectful lady with manners, I will not talk or disrepect children or animals in any way possible.Soy una dama respetuosa con modales, no hablare ni despreciare a los ninos ni a los animales de ninguna manera posible.
 • I speak : Welsh, English, Spanish

Wall

 • Apr 5, 2019Isabelle5

  Morning its Friday Yayyyyy the weekend XXXX.

 • Apr 4, 2019Isabelle5

  Morning Isabella is online ;-).

 • Mar 30, 2019Isabelle5

  play time XXXX.

 • Mar 30, 2019Isabelle5

  Just woke up ZZZZZZ.

 • Mar 30, 2019Isabelle5

  Getting for cocktails x.

 • Mar 30, 2019Isabelle5

  Playtime.

 • Mar 15, 2019Isabelle5

  Happy Friday baby love Isabella xxxxxxx.

 • Mar 14, 2019Isabelle5

  Isabella is online looking sooooo HOT.

 • Mar 14, 2019Isabelle5

  PLAY TIME ...........

 • Mar 14, 2019Isabelle5

  Cum and PLAY xxxxx.

 • Mar 5, 2019Isabelle5

  Hi welsh Isabella is online XXXX.

Videos

Isabelle5

Loading webcam clips......

Your rating :

If you like Isabelle5, you will also like :

This site uses cookies to analyze the website, to make it more user-friendly and to offer you products tailored to your needs.
By using the site, you accept the terms of the Privacy Policy
Accept

My favorites (0/0)

  My last chats (0/1)

   Ok